Pondělí, 19 Říj 2020
Tisková zpráva - Humanizace magistrály ohrožena Email

V srpnu představilo město veřejnosti svůj plán zklidnit magistrálu, zúžit ji a přeměnit na městskou třídu. V minulých dnech podalo občanské sdružení Občané postižení Severojižní magistrálou žalobu na město proto, že chce výstavbou dvou nájezdových ramp z ulice Vyskočilova na Praze 4 v Michli magistrálu rozšířit a přivést na ni další tisíce či možná desetitisíce aut, čímž se zhorší životní prostředí již tak nadlimitně zatížené hlukem a imisemi v ovzduší. Jedna z těchto ramp má vést v těsné blízkosti hřiště Základní školy v Bítovské ulici a měla by přivést další tisíce aut z prostoru Budějovického náměstí, a pokud bude vybudován Dvorecký most další desetitisíce aut z Prahy 5, které využijí alternativního dopravního spojení vedle Barrandovského mostu a pojedou ulicí Jeremenkovou, Vyskočilovou a po rampě na magistrálu. Druhá by měla přivést dopravu z BB Centra, Michle, Nuslí a případně z Vršovic na magistrálu. V blízkosti obou připravovaných ramp je navíc i Mateřská škola Přímětická.

Předsedkyně občanského sdružení a zastupitelka za Stranu zelených na Praze 4, Alžběta Rejchrtová k tomu říká: „Je zcela nesmyslné na jedné straně snižovat počet jízdních pruhů na magistrále a na straně druhé rozšiřovat mimoúrovňové křižovatky a přivádět na ní další tisíce, či desetitisíce aut, a to přímo pod okna školy a obytných domů. Takhle si zklidnění nepředstavujeme. Právě jsme žalovali územní rozhodnutí na rampu vedoucí kolem Základní školy Bítovská. V něm se stavební odbor magistrátu přímo vyjádřil, že plány na humanizaci magistrály jsou ‘pouhými elaboráty v úrovni studií, které pro ně nejsou závazným podkladem.‘ Tak jak to město s humanizací magistrály vlastně myslí?“

Daniel Kunc, jehož děti základní školu navštěvují, k tomu dodává: “Město jako úlitbu za znehodnocené prostředí navrhuje výstavbu další tělocvičny, kterou prosazuje ředitel školy, a proto také rampu podporuje. Jenomže naše děti by už teď potřebovaly nejenom ve stávající tělocvičně, ale i ve třídách čističky vzduchu. Na konci roku 2011 proběhlo ve škole krátkodobé měření vnitřního prostředí, kterým bylo zjištěno, že koncentrace velmi nebezpečného karcinogenního polétavého prachu PM10 a PM2,5 jsou ve třídách zvýšené. U PM10 se průměrné koncentrace pohybují v nadlimitních hodnotách 157 – 204 μg/m3. A to nemluvíme o tom, co musejí děti celý rok dýchat venku. Výstavba ramp by prostředí ve škole dále zhoršila, což je naprosto nepřijatelné.“

Občané proti nájezdovým a sjízdným rampám na magistrále bojují, již dvacet let, a protože město od jejich výstavby neustupovalo, podali na něj hromadnou žalobu, aby se zdrželo rušení nadměrným hlukem. Dva vítězné rozsudky nakonec zrušil Ústavní soud, který však konstatoval, že práva žalobců, tj. lidí bydlících v okolí magistrály jsou porušována. Pokud uvedl, že se tak „neděje v míře nepřiměřené dlouhodobě se formujícím poměrům v okolí předmětné komunikace“, neznamená to, že připustil, aby tyto poměry byly dalšími stavbami dále zhoršovány.

 

Alžběta Rejchrtová předsedkyně o.s. a zastupitelka MČ Praha 4 za SZ
Daniel Kunc, člen o.s.