Zjednodušování legislativy nesmí jít na úkor zdraví lidí Tisk
Úterý, 16 Únor 2010 21:58

Návrh na zvýšení limitů hluku z 50 na 55 decibelů v noci (resp. z 60 na 65 ve dne), s kterým přichází ministerstvo zdravotnictví, považujeme za špatný a čistě účelový. Chápeme jej jako snahu o zjednodušení podmínek pro stavbu silnic, při jejichž projektování byly ignorovány platné zákony a rezignaci na nápravu stavu, kde hlukové limity jsou již dnes překračovány.

V krátké době se na vládní úrovni jedná již o druhý případ, kdy je zájem firem a investorů nadřazován zdraví občanů. Minulý týden jsme byli premiérem Janem Fischerem ujištěni, že ministrovi životního prostředí bude umožněno - přesto, že jej od toho odrazuje vládní materiál protikrizových opatření - předložit vládě v příštích týdnech potřebný zákon o ovzduší. Pevně věříme, že i v otázce změn limitů hluku převáží obecný zájem nad partikulárními zájmy.

 

„Tady již nemluvíme jen o míře hluku, ale o zásadní hodnotové otázce, co má v naší společnosti mít přednost – zda zdraví lidí a čisté životní prostředí, anebo partikulární zájmy různých sektorů českého průmyslu. Je to diskuse o tom, v jak civilizované zemi chceme žít,“ říká k návrhu předseda SZ Ondřej Liška.

Strana zelených považuje za nepřípustné, aby se zjednodušovala legislativa na úkor zdraví občanů. Jsme přesvědčeni, že hospodářského růstu a prosperity českých podniků může být dosaženo v symbióze se zvyšováním kvality života, jak ostatně dokazují další evropské země, které si často dáváme za příklad.

V této souvislosti připomínáme, že Světová zdravotnická organizace považuje hodnoty nad 42 decibelů za zdraví škodlivé, 55 a více decibelů již pokládá za nebezpečné pro zdravý spánek.

„Včera ovzduší, dnes hluk. Ptáme se: co přijde na řadu zítra? Volný prodej tabáku nezletilým, protože bude znamenat značný přínos pro státní pokladnu?“, ptá se Liška.

Žádáme ministryni zdravotnictví, aby veřejnosti jasně vysvětlila důvody, které ji k návrhu vedly, přestože trend v Evropské unii je přesně opačný – snaha o snížení škodlivého hluku na minimum. Zároveň žádáme hlavního hygienika, aby se vyjádřil k případným dopadům tohoto návrhu na zdraví obyvatel.

Kontakty:

Ondřej Liška, předseda SZ, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

René Kubášek, tiskový mluvčí SZ, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript